header img

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

KORONER BT Anjiyografi

Koroner BT anjiyografi, 128 kesitli “Multi Dedektör çok kesitli BT” cihazı ile hiçbir ön hazırlık gerektirmeden, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutulum süresi içerisinde yapılabilmektedir.

Koroner arter (kalbi besleyen damarlar) hastalıkları ölüme yol açan hastalıkların en başta gelenlerindendir. Bu sebeple koroner hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önemlidir. MDBT ile koroner anjiyografi hiçbir ön laboratuvar hazırlığı gerektirmeden, hiçbir girişim yapılmadan, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutumu süresinde yapılabilmektedir. Klasik kateterle yapılan anjiyografiye göre daha kolay ve daha hızlıdır. Bu işlem sonrasında hastanede yatma zorunluluğu ortadan kalkmakta olup hasta günlük yaşantısına devam etmektedir.Risk faktörü taşıyan kişilerin kalp anjiyografisi, bypass ameliyatı ve stent sonrası kontrol anjiyografileri sorun olmaktan çıkmıştır.

 
 

ULTRAMAR İletişim