header img

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Doppler Ultrasonografi

Renkli Doppler Ultrason ve Ultrason incelemeleri aynı cihazla gerçekleştirilen farklı görüntüleme yöntemleridir. Merkezimizde gerçekleştirilen ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrason tetkikleri şunlardır.

 • Tiroid bezi İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB)
 • Karotis –vertebral Renkli Doppler Ultrason
 • Kalça Eklem Ultrason ( Bebeklerde Doğumsal Kalça Çıkığı Taraması)
 • Üst ekstremite  Venöz Renkli Doppler Us
 • Alt Ekstremite Venöz Renkli Doppler US
 • Üst ekstremite Arteryel Renkli Doppler US
 • Alt Ekstremite Arteryel Renkli Doppler US
 • Renal  Arter Renkli Doppler US
 • Tüm Abdomen US
 • Pelvik US
 • Boyun US
 • Tiroid US
 • Yüzeyel US
 • Meme US
 
Ultrason eşliğinde tiroid biyopsisi uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.      

Ultrason ve Renkli Doppler Ultrason Tetkiklerinde ön hazırlık gerekli midir?

Her Ultrason ve Renkli Doppler US tetkiki için ön hazırlık gerekmemektedir. Ön hazırlık gerektiren tetkikler konusunda görevli personelimiz sizi önceden bilgilendirecektir.
 
 

ULTRAMAR İletişim