header img

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

GE REVOLUTION BT (multidedektör-128 kesitli) cihazımız ile hizmet vermekteyiz.  
0.35 mm uzaysal çözünürlükle mükemmel görüntü kalitesi. Görüntü kalitesinden ödün vermeksizin eski jenerasyon Bilgisayarlı Tomografilere göre kişiye özel %82’ye dek otomatik azaltılmış radyasyon dozu. Çocukluk yaş grubundaki hastalar için çok düşük dozda sedasyonsuz inceleme ve minimum nefes tutma. Tüm abdomen ve pelvisi çok kısa sürede tarama ve görüntüleme imkanı. Daha sessiz ve daha geniş iç ortamda ultra hızlı görüntüleme. Koroner BT anjiyografi   kalsiyum skorlama. Tüm organ sistemleri için 3 boyutlu görüntüleme olanağı. Damar görüntüleme (BT anjiyografi)

BT Tetkiki için ön hazırlık gerekli midir?

Her BT tetkiki için ön hazırlık gerekmemektedir.
Ön hazırlık gerektiren BT tetkikleri konusunda teknisyenlerimiz sizleri önceden bilgilendirecektir. Hamile ve emziren hastalarımız ile bilinen alerjisi bulunan hastalarımızın  BT tetkiki öncesi durumları hakkında görevlilere bilgi vermesi gerekmektedir.

Ultramar Tıbbi Görüntüleme Merkezimizde kullandığımız BT Cihazı Broşürü
 
 

ULTRAMAR İletişim