header img

ULTRAMAR TIBBİ GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ ÇÖZÜMLERİMİZ

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

MANYETİK REZONANS (MR)

İnsan vücuduna radyasyon vermeksizin kesitsel olarak görüntülenmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu inceleme tekniğinde manyetik alanda radyofrekans dalgaları kullanılır. Merkezimizde GE HDI 1.5 T Cihazı kullanılmaktadır.

Tetkik öncesi ön hazırlık gerekli midir?

-Genellikle MR tetkikleri  için ön hazırlık gerekmemektedir.  Ön hazırlık gerektiren özel MR tetkikleri konusunda  görevli personelimiz sizleri önceden bilgilendirecektir.

Kimler bu MR tetkikini yaptıramaz?

Vücudunda Kalp Pili Bulunanlar MR cihazına ve ortamına giremezler. Ancak günümüzde yeni üretilmiş bazı kalp pilleri MR ile uyumludur. Bu konuda üretici firmanın bilgilerine başvurunuz.

 Kohlear implantlı, nöral stimulator implantlı hastalar bu tetkike giremezler.

Bazı eski tip yapay kalp kapağına sahip hastalar, vücudunda şarapnel/kurşun vb. metalik cisim bulunan hastalar bu tetkike alınmazlar.

Stent taktıran hastaların en az 6 hafta , ortopedik implant taktıran hastalarımızın en az 3 ay sonra MR tetkiki yaptırması önerilmektedir.  

Gebeler için MR tetkikinin bilinen veya kanıtlanmış sakıncası olmamakla birlikte, önlem olarak özellikle gebeliğin ilk üç ayında MR tetkiki yapılması acil koşullar dışında önerilmemektedir. Gebelerde kontrast madde yapılmaması gerekmektedir.

MR odasında çok güçlü bir mıknatıs bulunmaktadır. Bu odaya girmeden önce vücudunuzda operasyonla yerleştirilmiş ya da kaza (ateşli silahla yaralanma vb) sonucu herhangi bir metal cisim olup olmadığını görevli personele bildirmeniz gerekmektedir.

Tetkik öncesi hasta üzerindeki tüm metal cisimleri çıkartmalıdır. MR odasında bulunan metaller MR cihazı tarafından çekilerek yaralanmalara neden olabilir.

Cep telefonu, manyetik şeritli kartlar (banka kartları) , kol saati, harici işitme cihazı vb. eşyalar manyetik alan içinde bozulmaktadırlar.

Bazı durumlarda MR tetkiki sırasında damardan kontrast madde verilerek daha ileri tanısal bilgi sağlanmaktadır. Bu nedenle herhangi bir maddeye ya da ilaca karşı alerjisi olan hastalarımız ve böbrek hastalığı bulunanlar bunu çekim öncesi yetkililere bildirmelidir.

Bebek emziren annelere gerek görülmesi durumunda kontrast madde verilebilir ancak verilen kontrast maddenin çok az bir kısmı süt ile bebeğe geçmektedir.


Ultramar Tıbbi Görüntüleme Merkezimizde kullanılan MR Cihazı Broşürü

KORONER BT Anjiyografi

Koroner BT anjiyografi, 128 kesitli “Multi Dedektör çok kesitli BT” cihazı ile hiçbir ön hazırlık gerektirmeden, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutulum süresi içerisinde yapılabilmektedir.

Koroner arter (kalbi besleyen damarlar) hastalıkları ölüme yol açan hastalıkların en başta gelenlerindendir. Bu sebeple koroner hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önemlidir. MDBT ile koroner anjiyografi hiçbir ön laboratuvar hazırlığı gerektirmeden, hiçbir girişim yapılmadan, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutumu süresinde yapılabilmektedir. Klasik kateterle yapılan anjiyografiye göre daha kolay ve daha hızlıdır. Bu işlem sonrasında hastanede yatma zorunluluğu ortadan kalkmakta olup hasta günlük yaşantısına devam etmektedir.Risk faktörü taşıyan kişilerin kalp anjiyografisi, bypass ameliyatı ve stent sonrası kontrol anjiyografileri sorun olmaktan çıkmıştır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

GE REVOLUTION BT (multidedektör-128 kesitli) cihazımız ile hizmet vermekteyiz.  
0.35 mm uzaysal çözünürlükle mükemmel görüntü kalitesi. Görüntü kalitesinden ödün vermeksizin eski jenerasyon Bilgisayarlı Tomografilere göre kişiye özel %82’ye dek otomatik azaltılmış radyasyon dozu. Çocukluk yaş grubundaki hastalar için çok düşük dozda sedasyonsuz inceleme ve minimum nefes tutma. Tüm abdomen ve pelvisi çok kısa sürede tarama ve görüntüleme imkanı. Daha sessiz ve daha geniş iç ortamda ultra hızlı görüntüleme. Koroner BT anjiyografi   kalsiyum skorlama. Tüm organ sistemleri için 3 boyutlu görüntüleme olanağı. Damar görüntüleme (BT anjiyografi)

BT Tetkiki için ön hazırlık gerekli midir?

Her BT tetkiki için ön hazırlık gerekmemektedir.
Ön hazırlık gerektiren BT tetkikleri konusunda teknisyenlerimiz sizleri önceden bilgilendirecektir. Hamile ve emziren hastalarımız ile bilinen alerjisi bulunan hastalarımızın  BT tetkiki öncesi durumları hakkında görevlilere bilgi vermesi gerekmektedir.

Ultramar Tıbbi Görüntüleme Merkezimizde kullandığımız BT Cihazı Broşürü

USG EŞLİĞİNDE BİYOPSİ İŞLEMLERİ

Biyopsi, tanı amaçlı vücudun farklı bölgelerinden mikroskop yardımıyla inceleme ya da farklı tetkikler yapmak için hastalık şüphesi bulunan bölgeden hücre ya da doku alma işlemidir.

Ultrasonografi eşliğinde tiroid, meme, lenf bezi biyopsisi gibi hastane şartlarında yapılması gerekmeyen biyopsi işlemlerini merkezimizde yapmaktayız.

Doppler Ultrasonografi

Renkli Doppler Ultrason ve Ultrason incelemeleri aynı cihazla gerçekleştirilen farklı görüntüleme yöntemleridir. Merkezimizde gerçekleştirilen ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrason tetkikleri şunlardır.

 • Tiroid bezi İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB)
 • Karotis –vertebral Renkli Doppler Ultrason
 • Kalça Eklem Ultrason ( Bebeklerde Doğumsal Kalça Çıkığı Taraması)
 • Üst ekstremite  Venöz Renkli Doppler Us
 • Alt Ekstremite Venöz Renkli Doppler US
 • Üst ekstremite Arteryel Renkli Doppler US
 • Alt Ekstremite Arteryel Renkli Doppler US
 • Renal  Arter Renkli Doppler US
 • Tüm Abdomen US
 • Pelvik US
 • Boyun US
 • Tiroid US
 • Yüzeyel US
 • Meme US
 
Ultrason eşliğinde tiroid biyopsisi uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.      

Ultrason ve Renkli Doppler Ultrason Tetkiklerinde ön hazırlık gerekli midir?

Her Ultrason ve Renkli Doppler US tetkiki için ön hazırlık gerekmemektedir. Ön hazırlık gerektiren tetkikler konusunda görevli personelimiz sizi önceden bilgilendirecektir.

Dijital Radyografi

Dijital radyografi ile hastaya daha az miktarda radyasyon verilerek, kaliteli görüntüler elde olunmaktadır. Röntgen sistemimizde görüntülenen bölge CR cihazı aracılığı ile dijital ortama aktarılmaktadır.

Görüntülerin bilgisayarda incelenmesi ve filme aktarılması, çekim hatası ve çekim tekrarlama risklerini azaltmakta ve tek seferde, hastaya ek radyasyon verilmeden, istenilen pencere aralıklarında farklı dokular gösterilebilmektedir.  Görüntüler dijital ortamda arşivlenebilmekte ve istenirse CD’ye kaydedilmektedir.

Dijital Mamografi

Tarama Mamografisi neden önemlidir?

Tarama mamografisinin düzenli olarak yapıldığı ülkelerde meme kanserine bağlı ölümlerde % 30 oranında azalma görülmektedir.40 yaşından sonra her kadın yılda bir kez mamografi çektirmelidir. Daha genç yaşlarda tarama ise klinik muayene ile gerek görüldüğünde yapılabilir. Yüksek risk grubundaki genç kadınlar da aile ve yakın akrabalarda meme kanseri varsa mamografi ile tarama aile ve yakının kanser tanısı aldığı yaşın 10 yıl öncesinden başlamalıdır. Ailevi risk taşıyanlarda 30 yaşından itibaren mamografi çekilmeli, buna ek olarak ultrason ve MR inceleme de yapılmalıdır.

Dijital Mamografinin geleneksel mamografiden farkı nedir?

Dijital mamografide X ışını memeyi geçtikten sonra yüksek çözünürlüklü elektronik detektörler tarafından algılanır ve görüntüler önce dijital ortamda elde edilir. Bu görüntüler küçük boyutlu bulguların erken dönemde saptanması  amcıyla yüksek çözünürlüklü büyük monitörlerde incelenir.İnceleme süresi kısadır.Radyasyon dozu klasik mamografiden daha düşük görüntü kalitesi daha yüksektir. Ayrıca görüntüler dijital ortamda arşivlenmekte ve dijital olarak aktarılabilmektedir. Konusunda uzman hekimlerimiz tarafından karşılaştırmalı ve eğer varsa ultrason ve MR tetkiki ile birlikte değerlendirilerek raporlandırılır

Dijital mamografi çekimi öncesi ön hazırlık gerekli midir?

Herhangi bir ön hazırlık gerekmemektedir.

Kemik Mineral Dansitometri

Kemik erimesi (osteoporoz), kemik kütlesinde azalma ve kemik dokusunun mikroskobik yapısında bozulma sonucunda kemikte kırılma riskinin artmasına yol açan bir iskelet hastalığıdır. Menopoz sebebi özellikle 45 yaş üzeri kadınlarda mutlaka olur ancak değişik sebeplere bağlı gençlerde ve erkeklerde de görülebilir. Günümüzde %1 gibi çok düşük oranlardaki kemik kayıpları bile kemik dansitometreşi ile teşhis edilmektedir. Çekim esnasında günlük hayatta bilgisayar kullanırken alınan radyasyon kadar X-ışını kullanılır. Hiçbir yan etkisi yoktur. Yaklaşık 15 dakika civarında yatarak yapılan bir işlemdir. Ağrı ve acı yoktur.

KMD tetkikinde ön hazırlık gerekir mi?

Ön hazırlık gerektirmez. Günün her saatinde gerçekleştirilebilir.

Ultramar Tıbbi Görüntüleme Merkezimizde kullandığımız Kemik Dansitometri Cihazı Broşürü
 

 

Mithatpaşa Caddesi No:16/B 06420

Yenişehir / Kızılay / ANKARA

Tel: +90 (312) 431 64 84

GSM: +90 (530) 763 28 68

Faks: +90 (312) 431 64 87 

 

E-Mail: info@ultramar.com.tr

Web: www.ultramar.com.tr

 

ULTRAMAR İletişim

Ultramar Galeri