Ultramar Tıbbi Görüntüleme Merkezi

front1

Kasım 1995 yılında Ankara'da ilk defa 1.5 Tesla MRG Cihazı ile hizmete girmiş olan Ultramar Tıbbi Görüntüleme Merkezimiz; daha sonraki yıllarda, Spiral BT Cihazını, USG Renkli Doppler Cihazını ve direkt röntgen cihazlarını hizmete sunmuştur. Tıbbi cihazlarla ilgili tüm teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için gerekli yenilemeler düzenli olarak yapılmıştır. 2007 Yılında Spiral BT tamamen değiştirilerek yerine Multislice (16 Dedektörlü) BT Cihazı alınmıştır.

Ultramar olarak; 1997 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından marka tescilimiz yapılmıştır. 2006 yılında Türkiye'de ilk defa Tıbbi Görüntüleme alanında ISO 9001:2000 kalite belgesini almaya layık görülmüş, 2008 ve 2010 yıllarında yapılan gözlem denetimlerinde başarımız tekrar onaylanmıştır.

2009 yılında Doppler USG Cihazı yenilenmiştir ve aynı yıl merkezimize Dijital Mamografi ünitesi eklenmiştir. 2010 yılında Dijital Radyografi ünitemiz devreye girmiştir. 2011 yılında ise Kemik Mineral Dansitometri ünitemiz kurulmuştur. Sağlık; bizim için acildir, hassastır, önemlidir, ihmal edilemez. Zamanında teşhis, kesin, net ve güvenilir sonuç doğru bir tedaviye hazırlık temel ilkemizdir. Ultramar Tıbbi Görüntüleme Merkezi Bilim ve Teknolojiyi sağlığın hizmetine sunmak amacıyla Mithatpaşa Caddesi üzerinde 16 numarada Kasım 1995 yılından günümüze Ultramar Tıbbi Görüntüleme Merkezi olarak hizmetdedir.

  Ultramar PACS Sistemine GİRİŞ

Ultramar Tıbbi Görüntüleme Merkezi'nden bir yenilik. "2014 yılında, merkezimizin tamamı yenilenmiş ve GE Marka 1.5 T cihazımız hizmete sunulmuştur."

Diğer Tıbbi Tahlil ve Laboratuvar Hakkında Bilgi için;  http://www.laboratuvar.com  - http://www.tahlil.com 

 

 

  • Manyetik Rezonans
  • Multidedektör Tomografi
  • Dijital Radyografi

  • Dijital Mamografi
  • Kemik Mineral Dansitometri
  • Doppler Ultrasonografi

  • Radyolojik Raporlama
  • Dicom Görüntülerin Filme

    Aktarılması